Smitteverntiltak for gjester på Aaraas gård høsten 2020

Vi ser frem til å være arrangør for en rekke konfirmasjoner, og også noen andre selskaper, på ettersommeren og høsten 2020. Her følger informasjon om tiltak vi gjør for å sikre at alle får en fin og trygg feiring i Tunstua, til tross for koronaviruset!

  • Vi ber alle – gjester og personale – om å ikke delta i selskaper på Aaraas gård hvis de har symptomer på koronaviruset! Hver enkelt er ansvarlig for å si ifra til vertskapet hvis de har den minste mistanke om smitte.
  • Grupper av gjester som til vanlig bor sammen, sitter ved samme bord. Videre dekker vi med en meters avstand mellom hver husstand og mellom gjester som deltar enkeltvis. Vertskap og arrangør avtaler inndeling på forhånd.
  • Ved inngangen til Tunstua, og inne i selskapslokalene, har vi håndsprit som gjestene benytter ved ankomst. Alternativt bruker gjestene en av håndvaskene på våre tre toaletter, det regnes som den mest effektive håndhygiene. Oppslag på toalettene viser hvordan riktig håndvask utføres.
  • Under hovedmåltidet skal grupper som hører sammen, og enkeltpersoner, forsyne seg i tur og orden ved buffeten. Alle må først innom en betjent stasjon med håndsprit. Hver gang man forsyner seg, skal man foreta håndvask eller benytte håndsprit. Samme prosedyre gjelder for drikkebuffeten.
  • Serveringsbestikket blir byttet ut med jevne mellomrom. Buffet blir tilrettelagt etter regler som gjelder på det tidspunktet arrangementet blir gjennomført.
  • Alle overflater og trykkpunkt blir desinfisert jevnlig, og vi har en ekstra beredskap med tanke på vask av toalettene og bruk av desinfeksjonsmiddel der.
  • De som har bestilt selskap hos oss, må sende oss gjesteliste på forhånd. Listen skal inneholde navn på gjestene, hvilke kommune de kommer fra og mobilnummer til kontaktpersonen for hver familie/de som kommer enkeltvis. Dette for at vi som arrangør raskt og effektivt skal kunne bistå ved en eventuell senere smittesporing.

Alle våre gjester blir informert om våre tiltak i en velkomsthilsen før
selskapene starter. Egne oppslag gir en påminnelse om de viktigste punktene.

Vi ser frem til mange fine og minnerike arrangementer i trygge, smittefrie
omgivelser. Velkommen til Aaraas gård!

Med vennlig hilsen Margrethe & Olav Aaraas

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s