Koronadrift | Hygieneregler for vertskap og overnattingsgjester

English version below

Som vertskap bestreber vi best mulig hygiene i pilegrimsherberget og i tilknytning til matservering. Vi ber dere som pilegrimer/besøkende om å gjøre det samme. 

Viktige forholdsregler for oss som vertskap: 

 • Vi rengjør alle kontaktflater med godkjent overflatesprit før ankomst og etter avreise
 • Vi har god håndhygiene og hyppig håndvask
 • Gjestene får maten servert på fat (middag) eller i bokser (frokost)
 • Gjester legger selv på og tar av engangssengetøy

Som vår gjest ber vi deg følge disse reglene: 

 • Ikke legg ut på pilegrimsvandring om du føler deg syk
 • Hold avstand, minimum 1 meter, og ta hensyn til andre, både vandrere og vertskap
 • Vær nøye med håndhygiene
 • Planlegg vandringen og bestill overnatting på forhånd! 
 • Ha med din egen flaske med antibac i sekken

English version

As hosts, we strive for the best possible hygiene in the pilgrim hostel and in connection with food service. We ask you as pilgrims / visitors to do the same.

Important precautions for us as hosts:

 • We clean all surfaces with approved antibac before arrival and after departure
 • We have good hand hygiene and frequent hand washing
 • Guests have their food served on plates (dinner) or in boxes (breakfast)
 • Guests put on and take off disposable bedding themselves

As our guest, we ask you to follow these rules:

 • Do not go on a pilgrimage if you feel sick
 • Keep your distance, minimum 1 meter, and pay attention to others, both walkers and hosts
 • Be careful with hand hygiene
 • Plan your hike and book accommodation in advance!
 • Bring your own bottle of antibac in your backpack