Pilegrimsherberge

I sommersesongen, fra 1.Juni – 1.September (og ellers etter avtale) tilbyr vi overnatting for pilegrimer. Aaraas pilegrimsherberge ligger en dagsmarsj unna Oslo, og er et fint stoppested for de som vandrer Gudbrandsdalsleden (Østleden), på østsiden av Mjøsa.

Om Aaraas pilegrimsherberge:  http://pilegrimsleden.no/no/map/poi/aaraas-pilegrimsherberge

About Aaraas farm pilgrim hostel: http://pilegrimsleden.no/en/search?keywords=Aaraas

«Go East or West?» Read this article: http://oslo.pilegrimsleden.no/en/go-east-or-west/

Have a look at the map 🙂 http://pilegrimsleden.no/uploads/documents/Gudbrandsdalsleden_Oslo-Lillehammer_%C3%B8st_2016.pdf

Aaraas farm pilegrim hostel i located by the river Nitelva (se page 2). When you come to Hellerud and Hellerudsletta, cross Riksvei 22 and follow Kragerudveien straight ahead, walk over the bridge (Åros bru) and you will se Aaraas farm 200 meter up to the left. Read about our pilegrim hostel: http://pilegrimsleden.no/en/search?keywords=Aaraas

Aaraas farm

Relaxing, talking and thinking…

Time for breakfast in Åkerstua